Gerco Gijben is een Qlik-gecertificeerde Business Intelligence Consultant en is inmiddels ruim 5 jaar werkzaam bij 2Foqus.
Als consultant draait hij uiteenlopende projecten bij klanten in diverse bedrijfstakken zoals groothandel, productie en de uitzendbranche.

Gerco verzorgt al meerdere jaren Qlik-trainingen en houdt ervan om de jarenlange ervaring die hij als consultant heeft opgedaan, over te brengen op cursisten.

Als consultant en trainer vindt hij het belangrijk om zichzelf ook te blijven ontwikkelen op het snijvlak van Business en IT, vandaar dat hij momenteel de master Business Process Management & IT volgt aan de Open Universiteit.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het managen van de 2Foqus Academy.

Details trainer