Bas Hopstaken 2Foqus

Bas Hopstaken is een TimeXtender en Power BI gecertificeerde Business Intelligence Consultant. Hij is inmiddels ruim 5 jaar werkzaam bij 2Foqus.

Hoewel Bas zowel gecertificeerd is voor Power BI als TimeXtender, doet hij voornamelijk TimeXtender-projecten bij klanten. Zijn passie ligt vooral bij het opzetten van Data Warehouses bij klanten in plaats van het bouwen van rapportages. Bas is met name in het begin betrokken bij de projecten om de structuur op te zetten, om vervolgens de projecten over te dragen naar de klant of andere collega’s.

Bas vindt het belangrijk dat de klanten ook snel zelfredzaam zijn met de producten die 2Foqus levert. Door het geven van trainingen en delen van praktijkervaringen tijdens de trainingen wilt hij de klanten zo snel mogelijk up-to-speed krijgen.

Daarnaast is Bas Technisch Specialist TimeXtender binnen 2Foqus. Dit houdt in dat hij als vraagbaak voor 2Foqus collega’s fungeert, maar daarnaast ook veelvuldig contact heeft met TimeXtender. Hierdoor zijn de lijntjes naar TimeXtender erg kort. 2Foqus wordt goed op de hoogte gehouden van de roadmap van TimeXtender en levert hier ook input voor aan.

Details trainer